Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

 

Har dine øyne sett
Herrens
smilende øye? Illustrasjon fra Aish.com

Du som har gått på Søndagsskole, husker kanskje sangen vi sang der om det Guds øye som alltid ser oss og alltid våker over oss – gjennom alle døgnets sekunder og minutter og timer og situasjoner:  

:/:Tikke tikke takk, tikke tikke takk, tikke tikke tikke tikke takk!:/:
:/:Ja, hver en stund, minutt og sekund, Jesu øye våker over meg!:/:

Sangen handler ikke om guddommelig overvåking i negativ forstand. Men om Den allmektige og trofaste Guds smilende og kjærlige øye som følger oss, som bevarer oss og som alltid ønsker å ha øyekontakt med sin egen skapning. Med hver enkelt av oss.  

Er ikke dette litt søkt og litt for barnslig for voksne mennesker å tro på, sier du kanskje. Vel, du trenger ikke å tro på det som jeg skriver og meiner. Men jeg anbefaler deg å tro på det som Herren sjøl står for, på Guds ord, på Bibelens vitnesbyrd. For der står det med all tydelighet at ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med. Hebr 4:13. DU er også en av disse Guds kjære skapninger – og er altså intet unntak fra regelen. 

Denne sannhet om Guds øye (og også om Guds øre!) ble klart uttalt fra Herren sjøl da han ville befri sitt eiendomsfolk jødene fra slaveriet i Egypt: Jeg har sett mitt folks nød i Egypten, og jeg har hørt deres klagerop over arbeidsfogdene; jeg vet hva de lider, sa den uforanderlige Gud. 2Mos 3:7. Og Han som sa det –  er i går og i dag er den samme, ja, til evig tid, leser vi i Hebr 13:8. 

Da kong Esekias ble dødssyk, det skjedde ca 700 år før Jesu fødsel, da reagerte han slik de aller fleste av oss nok ville reagere over egen dødsdom: Han bad til Herren, står det. Og Gud svarte gjennom sin tjener, profeten Esaias: Så sier Herren, din far Davids Gud: Jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Esaias 38:5. 

Den guddommeliges interesse for oss, det liv vi lever og de temaer vi er opptatt av, er det heller ikke noe i veien med. Profeten Malakias forteller om de Gudfryktige som talte med hverandre. Og så tilføyer han: Og Herren lyttet til og hørte det. Altså ikke bare en overflatisk registrering av og hos Gud om noe som ble sagt eller drøfta. Nei, det er som om Gud spisser ører, levende interessert i det som du og jeg brenner for eller sliter med.  

Husker du ikke Jesu ord om det å gå inn i vårt lønnkammer, lukke vår dør og be til vår Fader, som er i lønndom, og som ser i lønndom. Matt 6:6. 

Leser du evangeliene, beretningene om Jesu liv og virke her i blant oss, så vil du igjen og igjen se åssen Jesus hadde øye for den enkelte. Åssen han – og åssen han hørte.  Alltid parat til å komme søkende og lidende mennesker i møte. Nevner bare ett Skriftsted, Markus 6:48, som så tydelig viser det våkne og våkende Guds øye - midt i en av livets mange stormer: Og da han så at de var i nød mens de rodde - for vinden var imot - kom han til dem ved den fjerde nattevakt. Han, forbederen, hadde fulgt med dem der ovenfra. For se, han sover ikke og slumrer ikke, Israel vokter. Salme 121:4. Han lever alltid for å gå i forbønn for oss.  Han kom seint til de livredde disiplene den gang, men ikke for seint. Det er nok derfra sangeren har henta inspirasjon til bønnesangen:  

Kom inn til oss Jesus, du vet om vår nød og du kan oss hjelpe i dag.
Vi trenger deg Jesus, i liv og i død, du fører til seier vår sak! 

Da jeg forberedte denne artikkelen, var det en beretning fra profeten Elisa’s liv og virke som nok en gang gjorde inntrykk på meg. Og som altså handler om åssen Gud følger med i alt som skjer, helt ned til siste detalj. Du finner den i 2Kong 2.
Syria og Israel var i strid, den gang som nå, og jeg leste åssen denne Guds profet ble kjent med hvert et ord som Syrerkongen talte i sitt sovekammer, som det står. Gud har ikke noe problem med å se og høre alt som rører seg i hjertedypet vårt.  

Elisa hadde en ung medarbeider. Og han ble oppriktig redd da han så hvor mange farer og fiender som truet både ham, profeten og Israel.
Da var det at profeten beroliget ham og bad for ham. En helt spesiell bønn: –Herre, sa han, opplat hans øyne, så han kan se!  2Kong 6: 16-17. Det er på mange måter samme bønn apostelen Paulus uttrykker Ef 1:18:..og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige…,

Dette er en bønn som vi trenger å be i dag også. Både for vår egen del – og for hverandre! Jeg tenker ikke på det naturlige øyet, men på det vi har i hjertet, slik Paulus sa det. På den usynlige synssans. Tenk hvis vi kunne bli flinkere til å skjerpe det syn og den sans som har med Den og det evige og usynlige å gjøre.  Være oss mer bevisst det som blant andre Lina Sandell skrev for 150 år siden:
 


Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare!
Herren selv vil sine berge, Han er deres skjold og verge!
Ingen nød og ingen lykke skal av Herrens hånd dem rykke!
Gled deg da du lille skare, Jakobs Gud skal deg bevare!
Hva Han tar og hva Han giver, samme Fader Han forbliver
Og Hans mål er dette ene: Barnets sanne vel alene.
 

For hva skjedde da den unge mannen fikk se? Jo, han fikk bekreftet løftet om at Gud har mobilisert en stor skare av engler som leirer seg rundt oss. I vår hverdag, på vår vandring gjennom tida og livet – på vår vei mot evigheten – mot og inn i Guds himmel.

For Troens øye, for hjertets opplatte øye, går det faktisk an å se – Den, de og det usynlige – her og nå. Og å ane hvilken herlighet som venter oss på den andre siden.  

Hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Men oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd, står det i 1Kor 2:9. 

Viktigst av alt er at vi kan si det som troshelten Simeon sa, han som hadde venta og venta på Israels trøst, på Fredsfyrsten. Da han så Jesus, så holdt han Ham opp blant folket og bekjente: Herre! nå lar du din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord; for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. Luk 2:29-32.

Ser du og jeg Guds frelse, den som Jesus har gitt oss, da kan vi ta til oss og fryde oss over Mesterens ord til oss, slik vi finner dem referert i Luk 10:23: Salige er de øyne som ser det dere ser!

Og da kan vi med Troens blikk si med  Stefanus, han som ble hatet og steinet fordi han trodde på og vitnet om Herren Jesus (Apg 7:56): Nu ser jeg himlene åpne, og Menneskesønnen stå ved Guds høire hånd! Snakk om innsyn og utsyn!

Tilbake til:


 en del av:

 
Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro:
2850.13.10389.
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.

Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge,
reg. nr. 0065.