Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 


Den som har Sønnen,
han har livet;
den som ikke har Guds Sønn,
han har ikke livet.
1.Johs5:12

-Hvem
vil ha
Sønnen?


En kunstners portrett av Jesus,
Marias sønn, Guds enbårne sønn.


Bibelen taler mye om Jesus som Sønnen. Gudesønnen. Og menneskesønnen. Han som er sann Gud - og sant menneske.

Og hun fødte sin sønn,
står det om Maria i Lukas 2:7. Og da den samme sønnen hennes ble døpt nesten 30 år seinere, proklamerte Himmelens Gud med all tydelighet: Dette er min Sønn, den elskede. Matt 3:17.

Så er han altså den fullkomne mellommannen mellom oss og Gud - denne Jesus. Han som dermed kan identifisere seg både  med den evige Gud - og med oss alminnelige mennesker.

Nå når det lir mot jul, snakker vi mye om denne Sønnen. Profetene talte om han, århundrer før han ble født i Betlehem.
Esaias beskriver ham på denne måten:

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.
Es. 9:6.

Kjært barn - med mange navn, egenskaper og funksjoner altså.

Forleden dag kom jeg over en fin historie på Internett. Under overskriften "Hvem vil ha sønnen" - fortalte den ukjente forfatteren om den rike mannen og sønnen hans som samla på alle mulige kunstverk.

Men så skjedde det at denne sønnen ble innkalt til tjeneste i Vietnam. Der døde han i kamp mens han holdt på å redde en annen soldat.
En måneds tid seinere, like før jul, banket en ung mann på døra til avdødes far. -Du kjenner meg ikke, men jeg er den soldaten som sønnen din gav livet sitt for, sa han til den sørgende faren. Han fortalte at sønnen hadde reddet mange liv den dagen han sjøl ble drept. Og at han ofte hadde fortalt om faren og hvor glad han var i kunstverk.
Så overrakte han ei pakke til faren: -Det er ikke så mye. Jeg er heller ikke noen kunstner. Men jeg tror at sønnen din gjerne ville at du skulle ha det.

Faren åpnet pakka. Det var et portrett av sønnen hans, malt av denne unge  mannen som stod foran ham. Han stirret betatt på åssen soldaten hadde klart å fange og gjengi sønnens personlighet i maleriet. Faren ble grepet til tårer da han så blikket på portrettet, uttrykket i øynene på sønnen.
Gaven ble plassert på hedersplass i heimen hans. Og hver gang det kom besøk, måtte han alltid vise dem bildet av sønnen før han viste fram de andre kunstverka han hadde samlet.

Ei tid etter så døde mannen. Nå skulle alle maleriene og kunstverka selges på auksjon. Mange innflytelsesrike og formuende mennesker samlet seg. Og på plattformen stod bildet av sønnen. Auksjonarius løftet klubba. -Vi begynner med bud på dette bildet av sønnen. Hvem byr på det?

Stillhet.

Så hørtes en stemme fra salen: Vi vil se de berømte maleriene.  Hopp over dette!
Men auksjonarius fortsatte: -Vil noen by på maleriet? Hvem vil begynne? 100 pund? 200 pund?

En annen sint stemme fra salen: -Vi kom ikke her for å se på den slag, vi kom for å se de andre, Van Gogh, Rembrandt...Se å begynne med de virkelige bud!

Men auksjonarius fortsatte: -Sønnen. Sønnen. Hvem vil ha sønnen?

Til slutt hørtes en røst fra salen. Det var han som i mange år hadde arbeidet som gartner for de avdøde. Han var ingen velstående mann. Jeg byr 10 pund for maleriet, sa han.

-Vi har 10 pund, sa auksjonarius, hvem byr 20?

-Gi ham det for 10, ropte noen, la oss se mesterne! Auksjonarius prøvde igjen. Men ingen flere  bud kom. Og til sist løfta han klubba: -Første gang... andre gang... solgt for 10 pund!
-La oss komme i gang med samlinga nå, ropte en ivrig skuelysten. Auksjonarius la klubba fra seg:

-Beklager, sa han, men auksjonen er over!

-Hva med maleriene?

-Beklager. Da jeg ble bedt om å utføre denne auksjonen, ble jeg gjort kjent med en hemmelig betingelse i testamentet. Det var kun bildet av sønnen som skulle auksjoneres. Den som sikret seg dette bilde, skulle arve hele eiendommen, inkludert maleriene.  Mannen som fikk sønnen får ALT!

Og så avsluttes beretningen med å minne oss om at Gud gav sin Sønn for oss for 2000 år siden. Og i dag lyder budskapet, nesten slik auksjonarius sa det: Sønnen, Sønnen, hvem vil ha sønnen?
For skjønner du, den som har Sønnen - får alt!

Og det er Guds utfordrende og glade beskjed til deg og meg. Slik vi også leser det i Johannes evangeliums 1 kapittel og 12 vers: Alle dem som tok imot Ham (Sønnen altså),  dem gav han rett til å bli Guds barn, Guds Sønner, dem som tror på hans navn.

Og skulle du fortsatt være i tvil om du våger å satse på Sønnen, for å si det på den måten, så kan du lese de første versa i Hebreerbrevets 1. kapittel. Der ser du hvor mektig og pålitelig evangeliets budskap om Sønnen er. Der får du svaret på  spørsmålet om hvem Jesus er.
For se:
Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høyre hånd i det høye, og er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem.

Og det skal du vite - at Himmelens Gud venter og lengter etter å høre lyden, ropet - fra ditt hjerte. For det er han som i 1 Johs brev, kapitel 5 og vers 12 sier at den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.

For så har Gud elska verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Tilbake til:


 en del av:

 
Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro: 0540 0753344.
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.

Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge,
reg. nr. 0065.