Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa


glede

 

 

 Dette bildet tok
jeg under et av
stevnene jeg
deltok i i India.
Se stjernene i
øynene deres!


 

Aha-opplevelsen:

-Vi har sett
Hans stjerne!

Det skal handle om aha-opplevelse. Noen slike opplevelser kan være gode. Og noen kan være vonde. Her dreier det seg om en god en.

Når jeg sier Vismennene fra Østerland – så vet du hvem jeg tenker på. Det er de som vi hører om hvert eneste år – særlig sånn ved juletider. Forskere antyder at disse vise menneskene nok var slike som fulgte med og som granska det som rørte seg på stjernehimmelen. Hvor mange de egentlig var, sies det ikke noe om i Bibelen. Men det vi vet, er at de kom til Jerusalem og stilte spørsmålet: Hvor er den jødenes konge som nå er født? De visste at det hadde hendt noe ganske spesielt. Det som var blitt profetert for lenge, lenge siden. Det de hadde hørt og lest og – og trodd, sannsynligvis fra 4Mos 24:17: At ei stjerne skulle stige opp fra og over Israel og varsle og bekrefte fødselen til jødenes konge. Som salmedikteren Grundtvig så fint sier det:

Når den stjerne lys og blid
Lot seg se ved midnatts tid,
Var det varslet i Guds rike
At en konge uten like,
Skulle fødes på vår jord.

Åssen kunne de være så sikre på at det virkelig hadde hendt - det som var profetert?

Jo, for de hadde hatt en aha-opplevelse. Det var gått et lys opp for dem – i bokstavlig forstand! Og det var de heller ikke redde for å vitne om: -Vi har sett hans stjerne, sa de. De hadde sett denne helt spesielle stjerna med egne øyne. Og nå var de kommet til det land og det folk som var og er og blir kanalen for Guds store frelse. Til Israels land og det jødiske folk.

Og med aha-opplevelsen i friskt minne fortsatte de så ferden – til byen der kongesønnen i følge profetien skulle fødes: Beit Lechem, Betlehem, brødbyen. 

Stjernen ledet vise menn
Til den Herre Kristus hen
Vi har og en ledestjerne
Og når vi den følger gjerne
Kommer vi til Jesus Krist
 

Så fikk de en ny aha-opplevelse, disse vise menneskene som hadde trodd og handlet på det faste, troverdige profetiske ord. Her i Betlehem kunne de se og bli kjent med dette vidunderlige vesen som nå var født. Her kunne de hylle ham, tilbe ham – og gi ham gaver som tegn på hengivenhet og takknemlighet.

Samstemt kunne de gjerne ha sitert en annen profeti om den samme stjernesønnen, skrevet vel 700 år tidligere: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles underfull rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Es 9:6.

Barnet skulle ikke alltid være et barn. Det skulle bli Sønn, Guds enbårne sønn. Den nye og siste Adam. Stamfar for en ny slekt bestående av gjenfødte og rettferdiggjorte mennesker. Han, og Han aleine, skulle få herredømmet over det ganske univers. Slik han sjøl bekrefta det ved avreisa fra jord: Meg er gitt all makt, i Himmel og på jord. Matt 28:18. Ved sitt ord og sin Ånd skulle han være den underfulle rådgiver – som alltid gir oss de beste og de rette råd. Lykt for fot og lys for sti, for å si det med Salme 119:105. Eller for å sitere Grundtvig igjen: 

Denne stjerne lys og mild
Som kan aldri lede vill
Er Hans guddomsord det klare
Som Han lot oss åpenbare
For å lyse for vår fot!

Foran seg, i dette lille Jesusbarnet, hadde de også den veldige, mektige og unike Gud – født og plantet midt i blant oss. Sann Gud og sant menneske. Her var den evige Fader. Den rette far for alt som kalles barn – i hele universet. Og her så de fredsfyrsten. Han som skal komme tilbake i makt og herlighet. Løse og sette punktum for alle floker. Gjenreise Davids falne trone. Gjøre opp regnskap med nasjonene for vårt forhold til og behandling av jødene opp gjennom tidene: Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, loves det i Esaias 2:4: De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mer lære å føre krig. Det skal bli fred på jorden, synger vi. There will be peace in the valley. Du kan være trygg! Det skal fredsfyrsten sørge for når Han hersker fra hav til hav.

Det må ha vært rart for disse vise menneskene fra Østen å oppleve det de gjorde. De gikk på mange måter fra lys og til lys. Gud talte til de og ledet de. Og Gud er den samme i dag. Er det noe Han ønsker, så er det at vi alle skal ha og få vår egen aha-opplevelse i hjertet vårt: Jeg har sett Hans stjerne!

Jesus sier om seg sjøl at Han er den klare morgenstjerne. Ja, mer enn det. At Han er verdens lys. Og han lover oss at når vi følger han, så skal vi ikke vandre i mørke, men ha livsens lys. Innlagt lys. Generert i det himmelske kraftverk. Overført til oss og i oss i det øyeblikk som vi fatter tiltro til Guds frelse i Jesus Messias.  Slik han lovet: Dere skal få kraft! Denne sannhet ble bekrefta og demonstrert på Pinsefestens dag da det ”lyste” og ”brant” fra alle Herrens vitner.

Han er den samme i dag. Og alle de som har fatta tiltro til Han, kan bekrefte det. Hadde det ikke vært for Hans gjerning både for oss og i oss, så hadde ingen av oss hatt noe å stille opp!  

Etter at Jesus hadde levd og vandra sammen med vennene sine og vitna for de både i gjerning og ord, står det i Lukas 24:45 at han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Du kan snakke om aha-opplevelse – iverksatt ovenfra! Først så hører du noe du ikke helt forstår. Så grunner du på det. Undrer det. Stusser. Tviler. Og tenker. Og så: I et nu – som å knipse med fingeren – går lyset opp: -Aha! Sånn er det! Der ligger hemmeligheten! Der er svaret! Lettelsens sukk. Fred. Glede. Håp. Bekrefta – også gjennom skriftstedet i 2Kor 4:6: For Gud, som bød at lys skulle skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter…

Noen vil kanskje si at dette med tro ikke har noe med forstanden å gjøre. Men det er ei helt spesiell side ved fortstanden det dreier seg om her. Ikke nødvendigvis det vi kaller intelligensen eller det intellektuelle. Når Gud taler om det å se og det å forstå, så forbinder Han det med det vi kaller for vårt indre, skjulte menneske. Med hjertets øyne, ører, tanker og råd. Et eksempel på det får vi i Apostlenes gjerninger 16:14. Der vi leser om purpurkremmersken Lydia – som lyttet til forkynnelsen av evangeliet om Jesus. Og Herren opplot hennes hjerte, så hun gav akt på det som ble talt, står det. Nok en aha-opplevelse, altså. Skapt av Herren sjøl – i Lydia.

Så kan vi både be om og forvente at Gud er den samme i dag. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1. Tim 2:4.

Kanskje var det akkurat dette som skjedde med høvedsmannen, han som ledet den grufulle henrettelsen av Jesus. Han hadde sikkert sett hundrevis lide og dø. Var tøff og hardbarka. Men da han så og hørte åssen Jesus utåndet, ikke som taperen, men som seierherren (Kol2:15 og Hebr 2:9), fikk også han sitt livs aha-opplevelse. For da utbrøt han: Sannelig, denne mann var Guds Sønn! Mark 15:39. Sannhets erkjennelse, den samme aha-opplevelse som profeten Esaias skildrer for oss når også han i kapittel 53 utbryter sitt Sannelig. Og forklarer: Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Tilbake til:


en del av

 

Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro: 2850.13.10389.
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.
Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge

 

Kvalitetssikrer innsamlinger