Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

 

18.
ANNA FANUELSDATTER
(Hebr.:HANNA BAT-PNU’EL)

Når en har vært i de troendes forsamling gjennom noen år, er det noen mennesker der som du lærer å sette ekstra stor pris på. Og det er de som jeg velger å kalle Anna Fanuelsdøtrene. Oppkalt etter heltinnen og vitnet som beskrives i Lukas 2:36-38. Hun som ønsket Herren Yeshua velkommen!

For hva står det om henne? Hun heter Anna. Eller rettere: Hanna. Fra hebraisk Chanan, graciousness, favor på engelsk, begunstiget, beæret på norsk. Det handler om nåde.

For det første har hun nok vært seg "sine røtter" bevisst. Og godt er det. Hun tilhørte Asers stamme, leser vi. En av disse stammene som "gikk tapt" etter at Nord-Riket (Israel) ble okkupert i år 722 f.Kr. og  befolkningen forflyttet og "skiftet ut". Men stammen var og er ikke tapt for Gud. Og i Skriften ser vi hvilke herlige løfter som er gitt nettopp denne familien av 12-stammefolket. Løfter vi nå kan lese også i det profetiske lys.  Hun serverte fedme, lekre retter som for konger. Ja, for Kongenes Konge! Og hun hadde styrke for dagen og for heile sin levetid slik at hun kunne innta den plass og tjeneste hun skulle der og da. Med andre ord: Rett person, på rett sted - til rett tid . Se 1Mos 49:20 og 5Mos 33:24-25.

Anna var gammel. 84 år. Så kan vi spørre hverandre åssen de gamle blir verdsatt og behandlet i menighetene våre. Er det noen vi regner med? Hedrer? Lytter til? Eller er de som varene som er gått ut på dato? Mindre –og kanskje ingenting verd? Enhver må svare for seg.

Men husk: Det var det var den gamle Anna Fanuels datter som for det første aldri forlot templet! Les gjerne 1Tim 3:15:  Guds hus, som er den levende Guds menighet. Og Hebr 10:25 : Unnlat ikke å komme sammen!
Hun tjente Gud i faste og bønn dag og natt. Som lovpriste Gud. Og som talte om ham (Se Joh16:14) til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. (Se Es 52:9)
For et vitnesbyrd! For en skatt å ha i menigheten.

Jeg glemmer aldri mange av søstrene i forsamlinga som jeg tilhører der på Betel i Lillesand. Astri og Gudrun og Martha, for å nevne dem ved navn. Alltid på plass. På samme stolen. Blant de trofaste og de få. Støtter i Guds tempel. Helt til de ikke kunne lenger. Det var Anna Fanuels-døtre, det! Juveler i Guds forsamling! Fortsatt har vi noen av dem. De er en oppmuntring i seg selv - der de kommer og der de er i blant oss.

I "vår" sangbok står det en sang av Eric Nystrøm som passer så fint til Anna Fanuelsdatter og hennes vitnesbyrd. Tar meg den frihet å gjengi den:

O Zion, gå Kongen i møte, Jerusalem, fryd deg i Gud!
Strø palmer på vi for Messias, bered deg som ventende brud

Kor:  
Vær glad, vær glad, å hør dette herlige bud
Vær glad, vær glad, og hyll nå din Konge og Gud 

Han kommer og bringer et offer og dør som Guds blødende lam
Han frelser den syndige verden, rettferdige blir vi i Ham 

Han kommer til sørgende hjerter, og himmelen binger han med
Han kommer i makt for å herske til jorden er fylt med Guds fred

Å, om vi måtte bli flinkere til å hedre dem, pleie dem, glede oss over hver eneste dag som de er der, disse støttene - i blant oss.
La meg gjøre det med disse linjene – som jeg skrev for flere år siden (men omarbeidet litt nå!), i takknemlighet for hva disse døtre, disse støttene, betyr for oss og for Guds arbeid:

DEN GAMLE OG STILLE 
Hun sitter så stille, den gamle, og leser den bok hun har kjær
hun tankene søker å samle - om det som blir sagt henne der. 

Vel finnes det mange slags bøker, "opplysning" de kalles så fint,
men aldri i slike hun søker om svaret på dette og hint.

Hun aldri "kulturlivet" nyter, hun ingenting finner i det.
Men fra hennes hjerte det flyter, av Himmelens glede og fred.

Hva er det hun ser, denne kvinne, som lever så fredfullt og mildt?
Hva er det hun ønsker å vinne - i kampen som kjempes så stilt?

Hun hører til Herrens soldater - har kraftens og sindighets ånd
Hun ene på Gud seg forlater, har tillit til Mesterens hånd.

Nå kikker hun nøyere etter - i Boka med slitte blad.
Hun sirlige streker der setter og sukker så inderlig glad:

- Takk Jesus, min Frelser og Mester - for Himmelens Bibliotek.
Til Skriften jeg tiltro kun fester, for Du har diktert hver en strek.

Så lukker hun Boka så stille, og takker for kjærlighet stor:
-Takk Jesus, du kunne og ville, bevare min ferd her på jord!

Nå tiden for oppbrudd er inne! Nå bæres hun heim til vår Gud
Der skal hun lik stjernene skinne, i himmelens herlige skrud!   
---

Nå sier vi takk til den gamle - som levde i så trofast med Ham
Og lærte oss skatter å samle - i takk til Guds sonofferlam. 

Tilbake til:


 en del av:

 
 

 

Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro:
2850.13.10389.
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27
Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge

 

Kvalitetssikrer innsamlinger