Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

 

 

Kast- og bruk

Først:
Les gjerne
Markus 10:50 og Hebr. 10:35

 

 

Det er helt bevisst – at jeg bruker begrepet KAST – OG BRUK i overskrifta.  Og henvisningene har jeg allerede gitt deg.
Den første handler om møtet mellom Jesus og den blinde Bartimeus. Han som satt der ved veien i Jeriko da Herren Jesus passert der. På vei opp til Jerusalem. Der skulle han, som Guds påskelam, lide og dø for oss. Og stå opp igjen fra dødens favntak.

Men Herren brukte hver anledning, også denne, til å søke og frelse lidende medmennesker. Bartimeus var en av dem. Om ham står det at han kastet sin kappe av seg og sprang opp og kom til Jesus.

Det greske ordet som er brukt her for dette å kaste, heter APOBALLO, sier gresk-ekspertene. Det er brukt bare to steder i Det nye testamente. Og betyr altså dette å  kaste fra eller av seg noe. Hvordan Bartimeus kappe så ut, vet vi ikke. Men å tenke til – så var den neppe noe særlig pen. Kanskje velbrukt, fillet, svart og illeluktende. Kanskje symboliserer den, i overført betydning, det mørke han hadde levd i. Det gamle, nedverdigende og håpløse.
Men nå, i møtet med Jesus, er det gamle forganget. Gud gjør noe nytt for ham.  Slik Faderen gjorde med den sønnen som kom heim igjen: Hent fram den beste kledning – og ha den på ham, sa han. Av med det gamle, altså! Og i samme øyeblikk – på med den nye!

For det er her det neste verset om å kaste kommer inn. Det finner du i Hebr 10:35. Og der står det stikk motsatt. Kast ikke, står det. Advarende, egentlig. Ikke kast! Nei, så tvert imot. Bruk det – maksimalt!

Bruke hva da, spør du? Svaret finner du i det kapittel verset står i.  Tydeligst kanskje i vers 19. Frimodigheten! Den frimodige stilling du står i når du stoler på Jesus! Den åpne Himmelen, den nye veien like inn i helligdommen, inn i Guds bankende hjerte. Det faktum at du, når du stoler på Jesus, er fullkomment kledd i Guds frelse! For tid og evighet.

Den frimodige tillit til dette faktum skal du IKKE kaste fra deg. Men bruke den i ditt nære, personlige og private hjerte-forhold til Himmelens Gud. I vissheten om at du aldri, under ingen omstendighet, blir fordømt av Ham! I denne frimodighet kan du henvende deg til Ham. Tale med Ham. Lytte til Ham. For når vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Skulle du likevel kjenne på en slik fordømmelse, så les igjen og igjen Rom 8:1. Det er Guds beskjed til deg og til ditt bedragerske hjerte! INGEN fordømmelse for den som er i Messias Jesus!
Altså: Kast fra deg den ”gamle”  kappa. Og tvihold på den nye. Den som Gud har gitt deg. Med sangeren sier vi: Ren og rettferdig, Himmelen verdig - er du i verdens Frelsermann nu. Ordet forkynner at dine synder, kommer Han aldri mer i hu.

  

Tilbake til:


 en del av:

 
 

 

Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: post@evangeliet.no
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro:
2850.13.10389 .
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27
Medlem av Innsamlingskontrollen i NorgeKvalitetssikrer innsamlinger