Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

Artikkelserie om KVINNER I BIBELEN

11.
DEBORAH/D’VORAH

Boka som kommer etter Josvas bok heter Dommernes bok.  Det var dommerne som administrerte og styrte Israelfolket, slik Herren hadde forordnet det gjennom Moses:  Dommere og tilsynsmenn skal du innsette i alle de byer som Herren din Gud gir deg, for hver av dine stammer. De skal dømme folket etter lov og rett. 5M 16:18. 

Og her møter vi en av dem, eller rettere ei av dem. For i kapittel 4:4 står det at Deborah, en profetinne,  dømte Israel på denne tiden.

Noen har riktignok antyda at det nødvendigvis ikke var Herren som hadde utnevnt eller innsatt profetinnen også i dommerembete. Vel, så langt jeg ser det, synes jeg denne antydningen er noe søkt. For det som i hvert fall går fram av historien er at Herren brukte henne, både til å lede folket i strid og til seier – og til å dømme!  Her blir det kanskje med noen av oss som det ble med den ivrige avholdsmannen. Han som ble minna om at Jesus skapte vann til vin. –Ja, jeg vet det står det, sa han, men jeg kan ikke si jeg liker det!  

Så enten det nå gjelder vin eller kvinners plass, så husker vi i hvert fall hva Herren understrekte  i Joh 10:35: Skriften kan ikke gjøres ugyldig!

I kapittel 5 refereres en mektig og vakker  sang som Deborah sang sammenn med Barak. Sangen blir også kalt for Deborah-kvadet.  Og det var ikke sjølskryt, men sannheten som beskrives i vers 7. For hør bare: -Det fantes ingen fører i Israel. Nei, ingen før jeg, Deborah, stod fram – før jeg stod fram, en mor i Israel. 

Tenk for en kombinasjon: Fører, dommer, profet, sanger og mor! 

Vel, hva skal vi si til dette, vi mannfolk? Det ”stikker” kanskje litt. Men det får vi tåle. Kanskje er det ikke uten grunn at Deborah, i følge Bibelordboka,  betyr BI. Dette flittige, flyvende vesen som også kan stikke. Og hvis  lukte- og retningssans langt overgår vår forstand. Et Guds mesterverk som legger fra seg den herligste honning. Godt for ganen.  Og oppklarende for synet til en trøtt og sulten stridsmann.

Tilbake til:


 en del av:

 
 

 

Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro:
2850.13.10389 .
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27
Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge

 

Kvalitetssikrer innsamlinger