Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

ESTERSå er vi kommet til Ester. Hun er den siste kvinnen vi skal snakke fra om fra Det gamle testamente, den delen av Bibelen som jødene kaller for Tanakh. Og vi erkjenner at Det gamle er skjult i Det nye – og Det nye i Det gamle! Bibelen har mange bøker, men Bibelen er likevel EI bok.

Det var Det gamle testamente vår Herre Jesus refererte til da han holdt Bibeltime for Emmausvandrerne: -Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham..leser vi i Luk 24:27

Navnet Ester betyr stjerne. Og jødiske lærde mener at en av dette ordet eller navnet også kan utlede dette å skjule – fordi Ester ble skjult i fosterfaren Mordekhais hus. 

Esters bok beskriver ei spennende og skjebnesvanger tid for det jødiske folk der i det persiske verdensrike. Den mektige Haman var i ferd med å pønske ut en djevelske plan: Massutryddelse av jødene. Lik den Hitler drømte om i sitt verdensrike 2-3 tusen år seinere.

Men midt i dette sataniske mørke fantes det altså en stjerne! Ester. Skjult, riktignok, men skjult for å bli åpenbart på et bestemt tidspunkt. Hun bar nemlig på en hemmelighet: Sannheten om hvilket folk og hvilken ætt hun tilhørte! Est 2:10. Men da mørket tetnet og før uværet brøt løs, førte Herren denne skjulte juvel inn på arenaen. Og brukte Ester slik han hadde tenkt lenge, lenge før! Som fosterfar Mordekhai sa det: For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted….. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Est 4:14.

Og så, nok en gang i Guds time, skulle det altså bli kjent at hun var jøde. Og det redningsredskap som Herren hadde klart der og da! Å, du forunderlige Gud! Sånn er han. Han vet å utruste, kalle og bruke sine medarbeidere også i dag. Både blant jøder og i menigheten. Derfor er det så viktig for hver enkelt av oss verken å sakke akter – eller å løpe foran Gud i tjenesten. Men at vi, lik Ester, er på rett plass til rett tid. Klare til å fungere i de gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre(ikke løpe) i dem. Ef 2:10.

For det skjedde - det som Skriften advarer mot i Sak 2:12: Den som rører ved dere, rører ved hans øyesten.  Det er Israels folk det tales om, det er det folket, den nasjonen, som er Herrens egen øyestein. Og det var denne øyesteinen jødehateren Haman nå var kommet for nær. Gud måtte blunke. Han hadde bakketroppen klar: Ester. Og resultatet ble at det ble Haman, og ikke jøden Mordekhai som måtte dingle i galgen.

Sånn var Gud. Og sånn ER Gud.

Blant de alle fleste av verdens nasjoner og folkeslag finnes det fortsatt ”skjulte stjerner”. Vi kan bruke det om jødene. Jeg ser foran meg for meg bildet av den lille gutten som sammen med andre av sitt folk ble jaget ut fra gettoen i Polen. Han holder hendene opp – slik soldatene forlangte. Du ser frykten i det lille barneansiktet under skyggelua. Tynne bein med halvstrømper på. Og på brystet hans, der foran hjertet, ja, nettopp: Stjerna. Skammens stjerne for mange den gang. Ærens stjerne for Gud.   

Og vi kan anvende dette med de skjulte stjernene om alle de gudfryktige mennesker som lever stille og anonyme, ja nesten skjult i blant oss.

Men også for dem kommer det en Guds time da stjerna skal stråle fram. For Guds ord formaner oss til å være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvendt slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. Fil 2:15. Det var akkurat slik Ester framstod. Derfor vant hun også godvilje hos alle som så henne, står det i vers 15.

Den dag i dag minnes jødene det som skjedde den gang da Herren brukte dronning Esther og fosterfaren hennes Mordekhai til å redde jødefolket fra utryddelsen. Det skjer under Purimdagene, slik foreskrevet i Est 9:26-32: Disse dagene skulle minnes og feires gjennom alle tider, i hver ætt og i hvert landskap og i hver by… disse purim-dagene skulle ikke falle bort blant jødene, og minnet om dem aldri opphøre blant deres etterkommere. ….Slik ble disse forskriftene om purim-festen fastsatt som lov ved Esters bud, og det ble oppskrevet i en bok.

Selv om navnet Gud ikke finnes sånn direkte i Esters bok, vitner den likevel, både gjennom ordspill og innhold, klart og tydelig om den Gud som Ester trodde på og vitna om.

Tilbake til:


 en del av:

 Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro:
2850.13.10389.
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.
Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge

  Kvalitetssikrer innsamlinger