Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

Artikkelserie om KVINNER I BIBELEN

1.
EVA (Havah)

La meg begynne fra begynnelsen av. I det første kapittel i 1.Mosebok.

Starten - om du vil. Den som på mange måter er UTGANGSPUNKTET  og som presenter prototypen på Guds-åpenbaringa for oss.

For hva står det om MENNESKET i 1.Mosebok 1.kapittel, vers 27? Jo, at Gud skapte MENNESKET i sitt bilde, i Guds bilde skapte Han DET, til mann og kvinne skapte han DEM. Entallsmennesket består av TO deler: MANN OG KVINNE, hannkjønn og hunkjønn. Ish og Ishah på hebraisk. Altså ikke noe A lag og noe B-lag, men to fullverdige og uatskillelige parter som sammen utgjør den flotteste Guds skapning – nemlig menneskerasen.

Prinsippet blir tydeliggjort når Herren erklærer at Han vil gjøre Adam en medhjelp. I vår norske Bibel står det: EN SOM ER HANS LIKE! 1. Mos 2:18.

Her kan vi sannelig snakke om å lese det som det står – og å tro det som det står! 

Vil du pløye enda dypere ned i det profetiske som ligger i dette én pluss ei likevel blir ÉN, så les 1Kor 11:12, Ef 5:32 og Kol 3:11.   

Nå er det jo så at mange forbinder den samme Eva bare med det negative. Som den som lot seg friste av slangen. Og lot seg narre til å synde mot Herren. Allerede her ser vi åssen KVINNEN aleine er blitt skyteskiva og syndebukken. Ikke minst fra oss mannfolk. Adam var tidlig ute med sin dom – da han sjøl prøvde å skyve heile skylda si over på både Gud og mennesker: Kvinnen DU gav meg frista meg, sa han. Å, så typisk det for oss å gjør det samme i dag. Skylde på alt og på alle – for å frikjenne eller rettferdiggjøre oss sjøl. 

Verdens og Bibelens første kvinne, ho som er alle levendes mor fikk egennavnet  Havah, eller EVA som vi sier det.  Det var altså KVINNEN som fikk det første hedersnavnet i denne verden: For Eva betyr LIV. Så når det gjelder navn, så har ikke vi mannfolk, oss adamer - noe å skryte av. For adam-navnet betyr simpelthen ”av støvet på jorda”!

Tenk å få lov til å være et navnevitne om LIV – slik Eva var.  

Jeg tror det ligger ei dypere mening også i navnevalget. Et budskap som peker fram til Han som i dypeste forstand gir oss liv og overflod av liv. Han som også kalles for LIVETS HØVDING. Matt.2,6 og Apg 3,15.  For hør: Da EVANGELIET ble forkynt for første gang på denne jord, og det skjedde der i Edens hage for de to første menneskene, da lød budskapet slik: KVINNENS ætt, eller sæd – eller avkom - skal knuse ditt (altså slangens eller djevelens) hode!  Du kan lese det i 1.Mosebok 3,15.  Legg nå merke til, kjære mannssjåvinist – at det ikke snakkes om MANNENS ætt, sæd eller avkom her. Men KVINNENS. Igjen – les det som det står. For nå skulle ikke tankebanen være så lang eller vanskelig å følge fram til gjentakelse av løftet i Jes 7:14: ….Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Og til bekreftelsen og oppfyllelsen i Matt.1, vers 20 til 23 og Lukas 2, 6 og 7. Legg merke til at det står: Og hun fødte SIN sønn. Der og da ble første delen av løfterekka i Jesaia 9,6 bokstavelig oppfylt: Et barn er oss født! En Sønn er oss gitt!  

Så takk igjen, Eva – for det du var. Og så lar vi det ligge med det.  Og tar ikke med noe negativt om deg.

For det har andre vært flinke nok til å gjøre før meg.

Tilbake til:


 en del av:

 

 

Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro:
2850.13.10389.
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.
Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge

  Kvalitetssikrer innsamlinger