Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa


Glemmer aldri dette møtet i India. Og kvinnene som
satt der gråtende. Livet hadde vært vanskelig for dem.
Ikke minst for Miriam (i hvitt). Fattigdom og nød.
Men hun hadde møtt og tatt imot Jesus som sin Frelser
og Herre. Og nå gråt hun - også av glede! Nå var hun
selv sjelevinner, sammen med mannen sin.

 Når livet blir vanskelig

Når livet blir vanskelig… stod et på plakaten der på legekontoret.
Det er jo dit folk går, til legen – når livet blir vanskelig. For å få hjelp. Bli undersøkt. Avklaring av det er som er blitt så galt og vondt. Løse problemene. Lege, eller i det minste, lindre lidelsene.
Når livet blir vanskelig…
Men det stod mer på plakaten.
…er du ikke alene,
stod det.

Velsignet tekst! Velsignet tekstforfatter!

Plakaten tilhører Krisesenter  for mishandlede kvinner. Et senter som strekker hender ut for å hjelpe, når livet blir vanskelig. Godt vi har slike!
For meg ble teksten den rene andakten. En påminnelse – ovenfra – til alle som søker hjelp. Når livet blir vanskelig: Da, og særlig da, trenger vi å bli minnet nettopp om dette - at da er du ikke alene!

Lina Sandell (1832-1903) visste hva det var – når livet ble vanskelig. Men hun visste også at hun ikke var alene:
 

Jeg har en Fader i det høye,
som faderomhu for meg bær.

Jeg har en broder ved Guds side,
som alltid treder fram for meg.
Jeg har en Talsmann tro i nøden,
en trøster og husvaler god.

 

Hun hadde møtt og erfart den evige Gud. Levende og synliggjort i Jesus.

Det var Han som vandret så stille der i Edens hage. For å søke, finne og vinne det første menneske som livet var blitt så vanskelig for. Hyrden var på leting etter det bortkomne fåret: - Hvor er du…? Underforstått: -Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile.

Adam skjønte det ikke helt. Da. Ikke Eva heller. Derfor ble de redde. Forstod ikke – at den fullkomne kjærlighet, den som bare Gud Herren har, driver frykten ut. Gir oss fullkommen trygghet. Hvile. Hos Herren.  

Da livet ble vanskelig for Guds utvalgte, for jødene, der i Egypt, da var heller ikke de alene.
For Herren sa: -Jeg har sett mitt folks nød…, jeg har hørt deres klagerop…, jeg vet hva de lider.  2Mos 3:7.

Det er slik en Gud vi har! Som ser. Hører. Vet. Velsignet være Ham!

Ikke bare når livet blir vanskelig! For det er fullt av solskinnsdager også! Men særlig da – når kulda og stormen raser rundt oss og i oss. Da vet vi at Herren har vært, eller er, er ekstra aktiv. Ikke bare for å finne oss og få oss i tale. Men for å gjøre noe aktivt med oss og for oss!

Hyrden, Den barmhjertige samaritan (Luk 10) er nemlig slik at han ser, behandle og pleier pasienten sin på rett måte. Når livet blir vanskelig. Enten pasienten ligger i grøfta. Eller i kongens kammer. Slik Esekias gjorde, da han i sin dypeste smerte og fortvilelse vendte seg til veggen og til Herren – gråt og bad. I svaret han fikk, ble det til fulle bekreftet at han ikke var alene: -Jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer… Es 38:2-5. 

Vi har "fastlege"-ordning i Norge nå. En av hensiktene med denne ordningen er vel at vi skal vite hvem vi skal forholde oss til - når livet blir vanskelig. Så blir legen kjent med oss. På godt og vondt. Og vi blir kjent med legen. Også på godt og vondt, kanskje.

-Jeg kjenner mine. Og kjennes av mine, sier Herren. Han kjenner oss på godt og vondt. Han er selv, gjennom sitt liv og sin død på denne jord, prøvd i alle ting. Han har oppriktig medynk med våre skrøpeligheter.  Og inviterer oss til ”konsultasjon” hos seg selv. Der ved nådens trone. Med medisinen miskunn og nåde til hjelp i rette tid! Hebr 4:15-16. 

Våre store dikterhelter har skrevet mye godt.
Men ikke alt er like sant. Jeg tenker på det vi siterer så ofte. Dette at ”hjertet var nær ved å briste, men det var det ingen som visste”.  

For han som kjenner hjertene (Apg 15:8), han vet det – alltid!

Vanskelige tanker surret både i hjernen og hjertet mitt da jeg satte meg ned ved maskinen for å skrive disse betraktningene. Der og da fikk jeg en ny bekreftelse på at det var rett, det som stod på plakaten på legekontoret: Når livet er vanskelig … er du ikke alene! For på PC-skjermen dukket dagens ”Mannakorn” fram fra Databibelen : Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd! Kol 3:1.

Hvorfor er han der, og hva gjør han?
Han er der, i funksjon, for vår skyld. Når livet blir vanskelig.
-Jeg bad for deg
, sa han til Peter. Luk 22:32. Han visste på forhånd hvilke prøvelser disippelen skulle møte.

Herren er den samme i dag. Gjennom det livet han lever der i det høye, garanteres vår fullkomne frelse og evige bevarelse.
Tror du meg ikke, så tro Guds ord, slå opp og les Rom 5:10. 
Derfor kan vi rose oss av at han både vil og kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Hebr 7:25.
Det var dette også Job ble minnet om: Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham. Job 35:14.

Så trøster vi hverandre med den sangskatten som frelsesoffiseren Konrad Odinsen har gitt oss: 

Send bud på ham hvis navn er Jesu Krist,
Som frelse kan og lege sjelens brist!
Han som av Gud ble sendt til jorden ned,
Send bud på ham, o sjel, og du får fred!

Send bud på ham når hjelp du trenger til,
I mørke stund han lyse for deg vil!
Når ingen utvei du kan øyne mer,
Send bud på ham, som også da er nær! 

Send bud på ham når tvilende er,
En stund med ham, og du ei tviler mer!
Når ned i tåredalen du må gå,
Send bud på ham, og hjelpen vil du få! 

Send bud på ham når sorgen trykker deg,
Alt håpløst er, du ser ei noen vei!
Når tro på alle ting du mistet har,
Send bud på ham, og vent til du får svar!
 

Send bud på ham i gledens skjønne tid!
Når alt går med og lykken smiler blid!
Når dagen heller, og det lir mot kveld,
Send bud på ham som alle ting gjør vel!

Og til slutt – med tilleggsverset: 

Til sist han selv vil sende bud på meg,
Og sjelen min han henter hjem til seg.
Da aldri mer jeg trenger sende bud,
For evig er jeg hjemme hos min Gud.

Tilbake til:


en del av


Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro: 2850.13.10389.
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.
Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge

 

 Kvalitetssikrer innsamlinger