Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

     

Natt eller dag:

-Jeg talte med hyrden

 

Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Johs.10:14

Det fortelles om to pasienter på dobbeltrommet på sjukehuset. 
Natta var forbi - og det var tid for legevisitten.
-Nå, åssen har du sovet i natt da, ville legen vite.
-Nei, det var skralt, sa den sjuke.
-Hva gjorde du da - når du ikke fikk sove?
-Jeg telte sauer, var svaret.
-Og du da, spurte legen den andre pasienten. Fikk du sove i natt?
-Nei, han hadde heller ikke sove særlig bra.
-Og hva gjorde du da, ville legen vite.
-JEG TALTE MED HYRDEN, svarte pasienten.
 

De aller fleste av oss vet nok hva han mente med svaret.  Og de aller fleste kjenner navnet på  hyrden.

-JEG ER DEN GODE HYRDE. Jeg kjenner mine og  mine kjenner meg, sa Jesus.

Han talte om seg selv - som sann Gud og sant menneske.

Den gode hyrde som satte livet sitt til for å berge oss.

Den store hyrde som stod opp fra dødens favntak.

Og overhyrden som vi alle får møte ansikt til ansikt en gang - når punktum er satt for denne delen av livsdagen. 

Så vet vi altså at Jesus  kjenner sine - og kjennes av sine. Akkurat sånn som pasienten opplevde det da han brukte nattetimene til å tale med hyrden.

Hvordan samtalen  skjedde vet vi ikke.

Kanskje nynnet han inni seg  strofer fra sangen om hyrden : Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare... Kanskje visket han for seg sjøl - og innfor Gud der i mørket: Herren tenker selv på sine gjennom sorg og savn og pine. 

Og  kanskje trøstet han seg - og roet seg med rådet: -Frykt dog ei du lille skare, Jakobs Gud skal deg bevare. Hva han tar og hva Han giver - samme Fader Han forbliver.  

Sovemedisin - beroligende medikament i  beste forstand for så mangt et urolig hjerte.

-Jeg kjenner mine, sier Jesus.

-Han har krav på å bli trodd  i alt det Han sier.

Han har noen Han kaller SINE.  Tenk å få være en av dem. En sau i Hans  saueflokk!

Å vite det at vi i hyrden Jesus (eller Yeshua - som er hans jødiske navn), har en Gud, en Frelser, en Redningsmann, Yppersteprest og Talsmann som kjenner oss UT og INN.

Vi kan brette oss ut for Han. Uten å skjemmes. Uten å bli fordømt.

For Han elsker oss av hjertet - ubetinget. Og Han kjenner ALLE ting i livet vårt. Arv og genetikk.  Miljø og omstendighetene.  Seier og nederlag. Glede og sorg.  Alt det som ingen andre kjenner - av godt og av vondt.  Han er en levende person som ALLTId lever i det himmelske for å gå i forbønn for oss!  En som hører, ser og merker alt. Og som kommer oss til hjelp når vi har det som vanskeligst.

Ja hver en stund, minutt og sekund, Jesu øye våker over meg, synger vi i Søndagsskolen.

-Og mine kjenner meg, sier Jesus.

 Jeg må tenke på de to lamma som går i  nabohagen vår. Tåtelam - som matmor Elsa fortsatt må mate med melk fra tåteflaska. Men så var det en dag at hun var bortreist. Mannen skulle ta ta jobben i stedet. MEN DET BLE IKKE DET SAMME FOR DE TO SMÅ SKAPNINGENE! Det gav de klart uttrykk for.  Nei,  for det var jo Elsa som var HYRDEN deres! Det var hun de kjente best og var tryggest på. -Mine kjenner meg, kan hun si - og det med rette.  

Hva vil jeg med de tanker som jeg deler med deg?

Vil kort og godt anbefale deg HYRDEN.  Han er på utkikk etter alle oss villfarne menneskesauer - for å være HYRDEN vår. Han satte livet til for å åpne Himmeldøra for oss alle. Og Han er opptatt med å leite etter oss, med å finne oss, for å være sammen med oss. Han vil lede oss, følge oss og bære oss - gjennom Livet og inn i Himmelen.

-Herren er min hyrde, sa David. Han hadde selv vært sauegjeter som liten.  Før han vant seier over fienden - , inntok kongetrona og ble hyrdekonge over Israels folk. Akkurat som med Jesus.

Tenk om vi alle kunne hviske fra hjertet, et stille bekjennelses-bææææ-ut i nattemørket:

Herren er MIN hyrde. 

Det kan bekjennes på fire måter: Alle like rette og gode:

HERREN er min hyrde.

Herren ER min hyrde.

Herren er MIN hyrde.

Og Herren er min HYRDE

Enten du då våker eller sover, lever eller dør - så hører du Herren til.

Trygg for tid og for evighet!

Tilbake til:


 en del av:

 
Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro: 2850.13.10389
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.
innsamlingskontrollen
  Trygghet for ditt bidrag