Du er velkommen til Gud.
For Jesus sier:

Kom til MEG alle dere som strever og har tungt å bære. Og JEG vil gi dere hvile! Matt.11,28.Og Han garanterer sikkerheten hos og i seg:

Alle dem som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Johs. 6,37

 

HAN har fullbrakt frelsen. Betalt billetten! 

 


glede-fred-haap

Evangeliet skaper glede, trygghet og fred -
for gammel og ung, for fattig og rik - slik vi
ser på dette bildet fra festsamling i Rajapudi.


For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den
som tror på (har tiltro til) ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Joh 3,16.

Da Herren Jesus gav sitt liv på Golgata kors, ropte Han ut: -FULLBRAKT!
Joh 19:30.

Det var DIN frelse Han fullbrakte. Slik Skriften bekrefter:
Det som var umulig for Loven (dine anstrengelser)..... ,
DET GJORDE GUD! Rom 8:3.

Gud i Kristus (Messias) forlikte verden med seg sjøl, så Han ikke tilregner dem
deres overtredelser.....
2 Kor 5:19.

HAN er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for heile verdens!
1 Joh brev 2:2.

Derfor sier jeg, med den kjente og høyt akta salmedikter Trygve Bjerkrheim
(bilde fra hymntime.com)

Trygve
Trygve Bjerkrheim
skreiv - og vi synger:"DET ER NOK,

det som Jesus
gjorde!"


 Er det nok - for deg, du som leser dette?

Og hvis det er det, da kan du stemme i med Christian Richardt
(bilde fra Wikipedia):

Richardt

"Du som freden meg forkynner
  Du en Frelser, jeg en synder
  Du med Amen, jeg med bønn
  Du med nåden, jeg med skammen
  Å hvor vi dog passer sammen
  Du Guds Salvede, Guds Sønn."


Broder Paulus hadde skjønt, og forkynner dette. Han sier:

For jeg skammer meg ikke for Evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som
tror, for jøde først - og så for greker...

Rom.1,16

For Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst,
er det en Guds kraft.

1.Kor. 1,18.  Hensikten er å vise deg veien inn i den FULLKOMNE kjærlighet som Den
  allmektige Gud elsker oss med. En kjærlighet som Han så klart demonstrerte
  da Han selv gikk i dom og død for oss på Golgata kors.  Evangeliet er nyheten om den dør som Gud sjøl har åpnet for deg - til den evige sikkerhet.
  For Jesus sier:
  Jeg er døra, den som går inn gjennom meg, han blir frelst!
  Johs.10,9


  Meir om Evangeliet finner du i evangeliske artikler hvis du klikker her: 
  artikler.

  (Beklager at ikke alle bildene kommer opp.)

  Artikler på engelsk? Klikk her: articles

  De er skrevet til formaning, oppbyggelse og trøst!

  Husk: Evangeliet - er Guds gode nyheter!


  Webredaktør: Tor Marius Gauslaa
  Adresse: Lofthus 6, 4790 Lillesand
  E-mail: tormarius@gmail.com
  www.evangeliet.no