Hjerte Til Hjerte-artikler.
Til formaning, oppbyggelse og trøst.
Alle artiklene skrevet av Tor Marius Gauslaa

korset.jpg"Hva som var meg imot
ble utslettet med blod
Det ble naglet til korset med Ham!"
Forlikt med Gud!
Preken Kristiansand Baptistmenighet 25.februar 2024
og Studio Norge i You Tube 3.mars 2024

stjernehimmel "Bak stjerners myriader
jeg en herlig bolig har.............."

O Store Gud!
Andakt sendt fra Studio Norge i You Tube juni 2023.
Les gjerne Salme  8: 4 og 5 og Kol. 1:15-17
 

 Les om
Den vandrende jøde
Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste;
du leder dem ved din kraft til din hellige  bolig.
Folkene hører det, de skjelver; angst griper dem som bor i
Filisterland. 2Mos 15:13-14 
illustrasjon av Gustav Doré

 


 

 
Kampen om Jerusalem
 

Aktuell artikkel


 

Kast- og bruk

Først:
Les gjerne
Markus 10:50 og Hebr. 10:35

Hva Bartimeus lærer oss

 


Har dine øyne sett
Herrens
smilende øye? 
 
Om Godt syn


Jeg er en seiler på livets hav

GRATIS REISE
- PÅ KLASSE 1
 
 
Reisemåte heimover


 Gud er på tronen - og
BEVARER
SITT FOLK!
 
Purim i Dachau


                                              Om Israels Gud, Amalek, 
Jødene og den kristne:
FRELST VED
HANS LIV!


Amalek


HAN er trofast
i dag - som i går
og til evig tid!

Jeg har vandret med Jesus
 Godt nytt nådens år!

Har du gjemt deg
i Guds frelse - så er

ALT BLITT NYTT!

Nyttårstanker
 


 Den usynlige og den synlige
SOLOPPGANG
og SOMMERTID

                    soloppgang og sommertid


 Den rike mann hadde "alt"
Det var også alt han hadde.

Men fattige

LASARUS
hadde navn:
Gud min hjelp!

http://www.evangeliet.no/Lasarus


Purim - og politikerne
som ikke ville spise
Jaffa-appelsin
er:

JØDEFORAKT
I NY KLEDNING

 
 

www.evangeliet.no/Jaffa

 


God påskeferie -
på Troens høyfjell!

De rike
ferierer mest

 

www.evangeliet.no/påskeferie
 


1.Mos 4:1-16
Brødrene
Kain og Abel
 http://www.evangeliet.no/Kain-og-Abel.html

Illustrasjon fra Rabbiner Nachum
Bravemanns artikkel i Aish.comSe,
I begge mine hender
har jeg tegnet deg,
dine murer står alltid for meg!

 
SAVNET
http://www.evangeliet.no/savnet.html

 


Ingen skal og ingen kan
rive deg ut av Herrens hand!

HANDA -
som holder deg fast
http://www.evangeliet.no/handa.html


Salme 121 og Markus 6:45 flg
HERREN HAR
DØGNVAKT!
http://www.evangeliet.no/Israels-vokter.html


Foto:Jack Hazut, www.israelimage.net


                     
  17.mai-tanker om

 
Det som
  ikke forandres

  
   http://www.evangeliet.no/17-mai-tanker.html
 


 
  Den fyrste song eg høyra fekk:

 LOVSANG
 UNDER
 HEIMTUREN
 
   den fyrste song

 


Elisha og enka, Jesus og Bartimeus - og

To spørsmål
fra Herren til deg

Foto: Jack Hazut, www.israelimage.net          http://www.evangeliet.no/to-spørsmål.html 


Gjør som blinde,
men nå seende 
Bartimeus:
Slipp
Mesteren inn
http://www.evangeliet.no/Mesteren.html


 

Majestetens vinger
løfter og bærer

 

Hønemors  vinger
samler og
skjermer!


http://www.evangeliet.no/vingene

 VED JESU FØTTER -
sittende, påkledd -

ved sans og samling!
Lukas 8:35

http://www.evangeliet.no/sittende.html


Lukas 10: 25-37:
Himmelens Gud,
den barmhjertige samaritan, er på

SKATTEJAKT
http://www.evangeliet.no/skattejegeren.html


I tillit til Israels Klippe, undertegner
vi denne erklæring....Fra staten
Israels gjenfødelse 14.mai 1948

..de drakk alle den samme åndelige drikk;
for de drakk av den åndelige klippe
som fulgte dem, og klippen var Messias. 

1Kor 10:4

Klippen
som fulgte dem -
var Messias!
www.evangeliet.no/Israels-klippe.html
 


Den som har Sønnen,
han har livet;
den som ikke har Guds Sønn,
han har ikke livet.
1.Johs5:12

-Hvem
vil ha
Sønnen?

http://www.evangeliet.no/The Son.html


-Herren og jeg
laget den sammen,
sa Joseph Medlicott Scriven
om sangperla:

Hvilken venn
vi har i Jesus!
http://www.evangeliet.no/scriven.html
 


Johs 4, 4 - 42: Aleine med Jesus-
Kilden for
tørste hjerter
http://www.evangeliet.no/kilden.html


Johs 8, 1-11:Dømt av mennesker,
frikjent av Jesus:

Ingen fordømmelse!
http://www.evangeliet.no/frikjent.html


Lærdom fra Emmaus-
vandrerne.
Lukas 24:
Han går ved din side
Han leder din gang
Han blir ikke trett Han som deg
Og nådig Han vokter deg
Livsdagen lang
Han sviker ei,
Svikter deg ei!


Medvandreren
evangeliet.no/medvandreren.html

Foto: Jack Hazut,  www.israelimage.net


Mye vondt kan sies om oss kristne.
Og med rette
!
Men har du noen gang hørt noen si
noe vondt - om Jesus? Han som er

REDNINGSMANNEN
evangeliet.no/redningsmannen.html


Er Herren din 
HYRDE eller er han din
BYRDE?
evangeliet.no/hyrde-eller-byrde.html

 

 Foto: Jack Hazut, www.israelimage.net  


Artikkelserie
om
Kvinner i Bibelen
evangeliet.no/kvinner.html

 


Om Guds
ugjenkallelige kall
og trofasthet

evangeliet.no/underlig


Aha-opplevelsen:
-Vi har sett
Hans stjerne!

evangeliet.no/aha-opplevelse


 

Du er ikke aleine - når
Livet blir vanskelig

evangeliet.no/fastlegen.html


Det var hit jeg sprang,
hvis farer truet i min
barndoms grønne dal.
Gud har satt foran deg
og meg ei åpen og åpnet
Frelses-dør.
Og ønsker alle

Velkommen!
evangeliet.no/velkommen


Martha åpnet sitt
hjertes dør for

JESUS

evangeliet.no/hjertedøra.html

 


Det var her, under
morbærtreet i Jeriko
at Jesus møtte Sakkeus.
Les mer om hvordan -
det skjedde.

La dem se
Jesus,Herrens Frelse!
evangeliet.no/Jesus-skjult.html

 


Han fikk ikke sove,
men talte med

HYRDEN
evangeliet.no/hyrden


-Du er Messias, den
levende Guds Sønn!

Den evige Klippe
evangeliet.no/klippen.html
Noe du lurer på eller vil snakke/skrive om? Ta gjerne kontakt!
 

 
 

Tilbake til hovedsiden


En del av det frittstående og ulønnede innsamlings- og venneforetaket
 

Lofthus, 4790 Lillesand.  Telefon 37 27 00 94/90 65 64 275
E-mail: klikk her

Giro/bank: 2850.13.10389

Org. nr. 974 341 557 Enhetsregisteret
Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge, og registrert i Frivillighetsregisteret 
Hver giverkrone fra deg sendes hel og helt fram til mottaker!

innsamlingskontrollen

Kvalitetssikrer innsamlinger