Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

 

ELISABETH/ELISHEVA

Nå er vi over i det vi kaller for Det nye testamente i Bibelen. I det første kapitlet i Lukas, møter vi henne med det vakre navnet Elisabeth. Som betyr Guds ed.  Hun var etterkommer av Aaron, ypperstepresten og gifta seg derfor innenfor den aronittiske presteslekta, slik skikk og bruk var.

Elisabeth fikk en sentral plass i Guds frelseshistoriske plan. Lukas gir oss et innblikk i åssen hun nok må ha hatt det gjennom livet: Tenk, være en Aarons datter, gift med en prest – og likevel ufruktbar, barnløs! Og nå var hun kommet langt ut i årene, leser vi. Vi kan bare ane åssen både medynk og mistenkeliggjøring må ha smertet både henne og mannen hennes Sakarias.

Men Guds attest er klar og entydig: Både hun og ektemannen var rettferdige for Gud og vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Leser vi Luk 1:6.

I denne flotte vandringa – hørte bønnen med. Det ser vi i vers 13 – Sakarias, får gledesbudskapet om barnet hun skulle føde: Johannes.

Så ber jeg deg gå til vers 40 i Lukas 1. Til møte mellom Elisabeth og Maria, Miryam, Jesu mor. Se hvilken virkning Marias hilsen, stemmen og lyden fra Herrens mor hadde både på Elisabet og på det barn hun bar under hjertet sitt:

Da sprang barnet i hennes liv, står det. Det forteller mye om barnet hun bar, Johannes. Han som bare var en røst, Joh 1:23. Som seinere fikk navnet døperen, Matt 3:1. Som haddeén oppgave gjennom sitt korte liv: Å forvarsle Herrens ankomst og å peke på han: Se der Guds lam, som bærer verdens synd! Joh 1:29. Om seg selv sa han: Han (Jesus) skal vokse, jeg skal avta. Joh 3:30. Det ble oppfylt i bokstavelig forstand- da han ble fengsla og halshogd. Men vi må ta med det som Jesus sier om han: Større profet enn Johannes er ingen blant dem som er født av kvinner. Luk 7:28.

Kvinnen som fødte denne største blant mennesker – var altså Elisabeth. Og om henne står det at hun ble fylt med Den Hellige Ånd da lyden fra Marias stemme nådde henne. Inn gjennom øret – like inn i hjerte. Og velsigna både Maria og, som hun sa: Frukten av ditt morsliv! Luk 1:41-43.

Så skulle Elisabeth allerede da få oppleve, eller få en forsmak – på det som skulle skje først mange, mange år seinere, på Pinsefestens dag da de troende ble fylt med Den Hellige Ånd. Apg 2:4.

Vi ser Åndens gjerning i vitnesbyrdet hennes, akkurat slik det skjedde på Pinsefestens dag: Hun hyller og opphøyer det hellige foster som ligger i Marias liv. Han som var Kvinnens ætt, han som skulle knuse slangens hode. Han som også profeten hadde varsla. Han som var Barn. Sønn. Hersker. Under. Rådgiver. Veldig Gud. Evig Far. Jes 9:6

Og samtidig, midt i denne jublende glede, så tilføyer hun: -Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? Luk 1:43.

Der ser du hvor lita Elisabeth var – i seg sjøl. Hun kunne ha opphøyd seg sjøl over det som skjedde. Hatt skadefryd og hevnlyst mot alle de som hadde ringaktet henne. –Nå skal de få se! Men nei, hvordan kan dette hende meg…? Sannhets erkjennelse om jeget, om kjødet, om menneskenaturen.

Herrens frykt er tukt til visdom, og ydmykhet går forut for ære, leser vi i Ord 15:33. Og det var akkurat det Elisabeth hadde erfart.

Så, før vi forlater Elisabeth, så husker vi hva hun gjorde og sa åtte dager etter at hun hadde født den lille. Under omskjærelsen sa nemlig slektningene at han burde oppkalles etter faren sin – og hete Sakarias. Sikkert både sedvanlig og naturlig. Men da tok hans mor til orde og sa, sier Guds ord: -Nei, han skal hete Johannes! Luk 1,60.

Hva forteller det? Det forteller at Elisabeth var trofast mot det ord som Herrens engel hadde formidla da løftet om sønnen ble gitt. Ikke til henne, men til Sakarias. Hun, Herren og Sakarias talte med ei tunge.

Lykkelig den heim og den mann som har Elisabeth hos seg!


Tilbake til hovedsiden

Tilbake til oversikt Kvinner i Bibelen  

Tilbake til:


 en del av:

 
 

 

Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro: 2850.13.10389.
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.
Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge

  Kvalitetssikrer innsamlinger