Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 


KVINNER
I
BIBELEN
Glimt fra Hjerte Til Hjerte-stevne i India

 Det skal handle om KVINNER I BIBELEN. Et stort, utfordrende – og på mange måter - også et omstridt tema. Jeg har stanset ved mange av dem. Og fryder meg over det jeg finner. Over alt det flotte disse kvinnene har å lære oss, enten vi nå er kvinne eller mann.

 

Hensikten med de tanker som jeg derfor vil dele med deg, er først og fremst dette å rette søkelyset på det disse kvinnene stod for. Både som enkeltpersoner – og som redskaper i Guds store frelsesplan. Og sjøl om Bibelen gir en usminka omtale av menneskenes liv og hverdag, både av det ytre og det indre mennesket, så kommer jeg stort sett til å holde meg til det positive. Det som kan være en spore for oss til å oppelske de gode egenskapene. For i den store skare av vitner som Guds ord har beskrevet, så er det ingen tvil om at veldig mange av dem er kvinner. Hellige kvinner, for å si det med Peter. Flotte mennesker som for tid og evighet har en sentral plass i Guds persongalleri. Mennesker vi nok skal møte i evigheten. Gjenkjenne dem og takke dem for det de gjorde og det de var.

 

Nå kan det jo være fristende å trekke inn likestillingsdebatten mellom kvinne og mann – slik den har versert blant oss kristne opp gjennom tidene. Men DET er egentlig ikke temaet her. Men at noe kan bli skrevet, også i den sammenhengen, utelukker jeg ikke. Temaet er altså KVINNER i Bibelen. Og da er det best å la Skriften tale for seg.

 

Jeg vil først gi deg en oversikt over HVEM disse Bibeltimene kommer til å dreie seg om. Jeg gjør det av to grunner. For det første for å vekke eller skjerpe appetitten din. Og for det andre for å gi deg muligheten til å velge ut hvem av dem du vil studere nærmere. Bare ved å klikke på dem det gjelder. Ta deg tid til å studere, også på egen hånd. Apgj. 17,11. Og gi meg gjerne en tilbakemelding på hva du liker eller ikke liker.

KVINNEREGISTERET

Kvinnerekka begynner med hun som har fellesnavnet for alle kvinner, nemlig MANNINNEN, på hebraisk 

1. ISHAH, hun som fikk navnet EVA eller Havah.
Så følger Israels fire – eller rettere sagt seks -mødre, eller matriarker

2. Sarah (fyrstinnen) Abrahams kone: Isak

3. Rebekah/Rivkah: Isaks kone: Esau og Jakob

4. Rachel: (får), Jakobs kone: Josef/Benoni-Benyamin
5. + trelllkvinnen Bilha: Dan, Naftali,

6. Le’ah: (trett), Jakobs kone: Ruben/Simeon/Levi/Judah/Issakar/Sebulon
(og Dina 1 Mos 34)
7. + trellkvinnen Silpa: +Gad,Aser,

8. Jokebed/Yokheved Mose mor

9. Miriam/Miryam: (Opphøyd/bitter/opprører)- Mose søster

10.Rahab/Rachav

11. Deborah/D’vorah: (bi), dommer i Israel

12. Hannah: (nådig) Samuels mor

13. Ruth: (vennlig) Davids oldemor

14. Piken fra Israel

15. Ester: skjult/stjerne dronning i Persia

16. Elisabeth/Elisheva: Guds ed, Johannes mor

17. Maria/Miryam- Jesu mor

18. Anna Fanuels datter/Hanna Bat-P’nuel, Jesusvitne

19. Kvinnen ved Jakobs brønn

20. Kvinnen grepet i hor

21. Martha (som blir bitter)– og hennes søster

Lengre er jeg ikke kommet med skrevne kommentarer om de som følger her. Men i skrivende stund, januar 2020, håper jeg at også disse skal få sin rettmessige plass i "galleriet".


22. Maria/Miryam

23. Maria Magdalena/Miryam Magdalit

24. Rode/Rodah tjenestepiken

25. Tabita disippel – oppvekket fra de døde

26. Priskilla Akvilas hustru bibellærer

27. Lois – jødisk Timoteus mormor

28. Eunike – jødisk Timoteus mor

29. Føbe/Phoebe: menighetstjener

Tilbake til:


 en del av:

 
Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro: 2850.13.10389
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.
innsamlingskontrollen
Trygghet for ditt bidrag